Lön

Behöver ni hjälp med löneadministration?

När det kommer till löneadministration finns det många aspekter att ta hänsyn till, och det kan vara en tidskrävande uppgift för företag i alla storlekar. På Goodwill Redovisning & Rådgivning vill vi underlätta för er så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet och låta oss ta hand om era löneadministrativa behov.

Löneadministration: Vi erbjuder en omfattande lösning för löneadministration som inkluderar allt från att rapportera in lönegrundande uppgifter till att skapa lönespecifikationer och sköta utbetalningar. Med vår hjälp kan ni vara säkra på att era anställda får sina löner i tid och att allt sköts korrekt och i enlighet med gällande lagar och regler. Ni kan överlåta hela eller delar av lönehanteringen till oss, beroende på era behov och önskemål.

Reseräkning & utlägg: Att hantera reseräkningar och utlägg kan vara en komplicerad process. Vi kan hjälpa er att förenkla denna uppgift genom att skapa en strukturerad process för att rapportera och hantera reseräkningar och utlägg. På så sätt kan ni minska risken för fel och försäkra er om att alla kostnader hanteras på ett effektivt sätt.

Vi vet att alla företag är unika och att era behov kan skilja sig åt. Därför erbjuder vi personlig rådgivning och kompetens för att anpassa våra tjänster efter just era specifika krav. Vi är här för att underlätta för er och göra löneadministrationen till en smidig och effektiv process.

Låt Goodwill Redovisning & Rådgivning i Solna bli er partner för löneadministration och andra ekonomiska tjänster. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa er att uppnå enklare och mer effektiv hantering av era löneadministrativa uppgifter. Med vår erfarenhet och expertis kan ni vara säkra på att era löner hanteras på bästa möjliga sätt.

Hjälp med löneadministration?